PRODEJ A OPRACOVÁNÍ 
TECHNICKÝCH PLASTŮ

PA6 - Fyzikální vlastnosti

+ měřeno na suchých zkušebních vzorcích
++ měřeno na zkušebních vzorcích ve standardmí atmosféře při teplotě 23°C a při 50% relativní vlhkosti

  ISO/*IEC   6SA 66SA 6 PLA 4.6 66GF30 6XAU+ LFX
hustota 1183 g/cm3 1,14 1,14 1,15 1,18 1,29 1,15 1,135
absorpce vody - 24 hod ve vodě 23°C 62 mg 86 40 44 90 30 47 44
    % 1,28 0,6 0,65 1,3 0,39 0,69 0,66
absorpce vody - 96 hod ve vodě 23°C 62 mg 168 76 83 180 56 89 83
    % 2,5 1,13 1,22 2,6 0,74 1,31 1,24
hygroskopičnost t=23°C 50% rel. vlhkost - % 2,6 2,4 2,2 2,8 1,7 2,2 2
nasákavost ve vodě 23°C - % 9 8 6,5 9,5 5,5 6,5 6,3
tepelné vlastnosti                  
bod tání - °C 220 255 220 295 255 220 220
teplota zeskelnatění - °C - - - - - - -
tepelná vodivost při 23°C - W/(K.m) 0,28 0,28 0,29 0,3 0,3 0,29 0,28
koeficient lineár. tep. roztažnosti
- průměr při 23-60°C
- 10.VI 90 80 80 80 45 80 80
    m/(m.K)              
koeficient lineár. tep. roztažnosti
- průměr při 23-100°C
- 10.VI 105 95 90 90 55 90 90
    m/(m.K)              
teplota deformace při ohybu
- metoda A: 1,8 MPa
75 °C 70 85 80 160 150 80 75
max. přípust. provozní teplota vzduchu
- krátkodobě
- °C 160 180 170 200 240 180 165
nepřetržitá 5 000 hod - °C 85 95 105 155 120 120 105
nepřetržitá 20 000 hod - °C 70 80 90 135 110 105 90
minimální provoz. teplota - °C -40 -30 -30 -40 -20 -30 -20
hořlavost podle ASTM 4589 % 25 26 25 24 - 25 -
(kyslíkový index)                  
hořlavost podle UL 94 - - HB/ HB/ HB/ HB/ HB/ HB/ HB/
(tloušťka 3/6 mm)     V2 V2 V2 HB HB HB HB
mechanické vlastnosti při 23°C                  
mez pevnosti v tahu+ 527 MPa 76/- 90/- 85/- 100/- -/100 83/- 70/-
++ 527 MPa 45/- 55/- 55/- 55/- -/75 55/- 45/-
průtažnost+ 527 % >50 40 25 25 7 25 20
++ 527 % >100 >100 >50 >100 15 >50 >50
modul pružnost v tahu + 527 MPa 3250 3450 3500 3300 5900 3400 3000
++ 527 MPa 1400 1650 1700 1300 3200 1650 1450
napětí při 1, 2, 5% stlačení + 604 MPa 24 25 26 23 28 26 22
      46 49 51 45 55 51 43
      80 92 92 94 90 92 79
tečení v tlaku, 1% prodloužení
za 1000 hod +
899 MPa 18 20 22 22 26 22 18
++ 899 kJ/m2 7 8 10 7,5 18 10 8
rázová houževnatost (Charpy) + 179/3D kJ/m2 bez lomu bez bez bez bez bez bez
        lomu lomu lomu lomu lomu lomu
vrubová houževnatost (Charpy)+ 179/3C kJ/m2 5,5 4,5 3,5 8 6 3,5 4
vrubová houževnatost Isod+ 180/2A kJ/m2 5,5 4,5 3,5 8 6 3,5 4
++ 180/2A kJ/m2 15 11 7 25 11 7 7
povrch. tvrdost (kulička)+ 2039-1 MPa 150 160 165 165 165 165 145
tvrdost (Rockwell)++ 2039-2 - M 85 M 88 M 88 M 92 M 76 M 87 M 82
elektrické vlastnosti při 23°C                  
dielektrická pevnost+ *243 kV/mm 25 27 25 25 30 29 22
++ *243 kV/mm 16 18 17 15 20 19 14
měrný vnitřní odpor+ *93 Ohm.cm 1015 1016 1015 1015 1015 1015 1015
++ *93 Ohm.cm 1013 1014 1013 1013 1014 1013 1013
povrchový odpor+ *93 Ohm 1015 1016 1015 1014 1015 1015 1013
++ *93 Ohm 1014 1015 1013 1013 1013 1013 1013
dielektrická konstanta - při 50 Hz+ *250 - 3,9 3,8 3,6 3,8 3,9 3,6 3,5
++ *250 - 7,4 7,4 6,6 7,4 6,9 6,6 6,5
dielektrická konstanta - při 1 MHz+ *250 - 3,3 3,3 3,2 3,4 3,6 3,2 3,1
++ *250 - 3,8 3,8 3,7 3,8 3,9 3,7 3,6
disipační činitel tan d - při 50 Hz+ *250 - 0,019 0,013 0,012 0,009 0,012 0,015 0,015
++ *250 - 0,13 0,13 0,14 0,13 0,19 0,15 0,15
disipační činitel tan d - při 1 MHz+ *250 - 0,021 0,02 0,016 0,019 0,014 0,017 0,016
++ *250 - 0,06 0,06 0,05 0,06 0,04 0,05 0,05
odolnost proti plazivým proudům+ *112 - CTI600 CTI600 CTI600 CTI400 CTI475 CTI600 CTI600
++ *112 - CTI600 CTI600 CTI600 CTI400 CTI475 CTI600 CTI600