PEI - Polyetherimid - TecaPEI, ErtaPEI, SustaPEI

Charakteristika PEI, Tecapei, Ertapei, Sustapei přírodní (jantarový, průsvitný)

PEI - Polyetherimid, vyráběný z pryskyřice ULTEMK, se vyznačuje kombinací vynikajících teplotních, mechanických a elektrických vlastností, společně s velmi nízkou hořlavostí a nízkou produkcí kouře během spalování. PEI je vynikající materiál pro využití v situacích, vyžadujících současně vysokou tepelnou odolnost a dobrou mechanickou pevnost za zvýšených teplot (max. přípustné provozní teploty jsou: krátkodobě 210°C a nepřetržitě 170°C). Obchodní názvy: Tecapei, Ertapei, Sustapei

Charakteristika PES přírodní (hnědožlutý, průsvitný)

PES - Polythersulfon má vynikající vlastnosti při tepelném stárnutí a v důsledku toho i maximální přípustnou provozní teplotu 180°C při nepřetržitém provozu. Materiál je rovněž schopen odolat při krátkodobé expozici teplotě 220°C. PES má velmi nízkou hořlavost a při spalování emituje velmi malé množství kouře.

Charakteristika PSU přírodní (žlutý, průsvitný)

PSU- Polysulfon prefabrikované tvary jsou vyráběny z polysulfonové pryskyřice, nestabilizované proti UV záření. Tento materiál má maximální přípustnou krátkodobou provozní teplotu 180°C a při 150°C může být používán nepřetržitě. Součástky vyrobené z těchto materiálů jsou využívány v elektrotechnickém průmyslu (indukční cívky, izolační vložky, pouzdra), jako části pro dojicí přístroje, čerpadla, ventily, filtrační soustavy, výměníky tepla, v potravinářském průmyslu a pro výrobu lékařských přístrojů (součásti vystavené opakovanému mytí a sterilizaci).