Slídové desky

Charakteristika Slídy

Desky se používají na vinutí částí cívek a krycích izolačních částí, kde se vyskytuje vysoká teplota – tepelné ochrany, topné části.

Technické vlastnosti slídy

Slída FS 166M a FS 166P
Pojivo Silikonové 10 – 15%
Provozní teplota 600 - 700°C (M)
800 - 900°C (P)
Plošná hmotnost         Mg/m³ 2,0
Pevnost v ohybu            Mpa 200
Ztrátová tangenta        (tan8) 0,005
Elektrická pevnost      MV/m 25
Hořlavost 94-5V
Koeficient rozpínavosti 60x10-6 cm/cm/deg.C
Tepelná vodivost 5x10-4 – 8x10-4
Cal/(cm.s.deg.C)