POLYURETAN (Polyuretanový elastomer), Polytan

Charakteristika Polyuretanového elastomeru

Polyuretan nabízí výjimečnou kombinaci pružnosti, velké pevnosti v natržení a vysoké oděruvzdornosti. Díky této kombinaci Vám předkládáme materiál, který v podobě strojních dílů dobře plní vysoké nároky na spolehlivost i při velkém dynamickém zatížení, v prostředí vyžadujícím dobrou odolnost proti oděru a houževnatost.Používaná technologie umožňuje plnit speciální přání na tvarové výrobky za použití beztlakových forem v příznivých cenových relacích. POLYTAN lze dobře spojovat s kovy litím na kovový díl a při vyšších tvrdostech třískově obrábět. Vlastnosti materiálů lze měnit dle přání zákazníka např. tvrdostí od 45 do 95 ShA, lze snadno měnit barvu nebo připravit některé konstrukční dílce požadované tvrdosti. Dobré vlastnosti se projeví především při dynamickém zatížení.

Příklady úspěšných aplikací Polytanu

Stírací lišty, břity sněhových pluhů, bandáže kol, vyložení skluzů a dopadů sypkých hmot, ložiska, pružiny, dorazy, vysekávací desky a další.

Vzhledem k tomu, že polyuretanové elastomery - Polytan mají velmi dobré pevnostní parametry, odolávají minerálním olejům a benzinům, vykazují vysokou odolnost vůči oděru a mají velmi dobré tlumící vlastnosti, jsou vynikajícím materiálem pro řadu aplikací, jako např.: těsnění, ucpávky, manžety, podložky pod stroje, pružné spojky, tlumící dorazy, potahy válců, přítlacné válečky, potahy pojezdových kol pro vysoká zatížení a pomalé rychlosti, vyložení násypek ve stavebnictví a hutnictvi, vyložení mísičů betonových a maltových směsí, stěrky a vyložení forem ve stavebnictvi, stírací břity pro sněhové pluhy, obíhací pásy pro posukovací a česací stroje atd. Všechny tyto výrobky lze používat v teplotním rozsahu od - 30°C do + 80°C (trvalý provoz), krátkodobě (maximálně 4 hodiny až do + 120°C. Nad + 160°C nastává destrukce materiálu.

Značení vyráběných typů Polytanu

POLYTAN 15/xx, PU xx Na místě xx v názvu za lomítkem se uvádí hodnota tvrdosti materiálu ve stupních Shore A. 

Vlastnost Jednotka 15/65
44/65
15/80
44/80
15/90
44/90
15/95
44/95
Norma
Tvrdost (+-5°) Sh A 65
65
80
80
90
90
95
95
 
Pevnost v tahu min. N/mm2 30
30
40
45
35
38
35
42
DIN 53504
Tažnost (+-10%) min. % 600
600
600
580
580
580
500
500
DIN 53504
Hustota g/cm3 1,26
1,25
1,26
1,25
1,26
1,25
1,27
1,26
DIN 53479
Odrazová pružnost % 43
45
50
40
50
40
42
35
DIN 53512
Deformace tlakem
při 70 ° C/24h
% 22
50
30
45
25
35
33
30
DIN 53517
Odolnost proti oděru mm3 50
50
50
50
55
55
55
55
DIN 53516
Koeficient tření*     0,3- 0,4
0,3- 0,4
0,15- 0,25
0,15- 0,25
   

Doporučení k obrábění Polytanu

  • Tvrdé typy Polytanu (80°ShA a více) lze dobře obrábět, zatímco měkké mají "snahu" uhýbat nástroji. Doporučené podmínky pro podélné soustružení jsou:
  • Posuv nástroje z rychlořezné oceli je 0,1 až 0,2 mm/ot.
  • Pro tvrdostl 65 a 80° ShA řezná rychlost 300 až 500 m/min a pro tvrdosti 90 a 95° ShA - 100 až 150 m/min. Úhly na nástroji ? = 12°, ? = 53°, ? = 25°.
  • Pro relativní měkkost Polytanu vůči oceli se doporučuje řezat jen hrubé závity. P5i frézovaní se používá řezných rychlostí 250 az 400 m/min. Nástroj je z rychlořezné oceli o volném úhlu ? = 10° a ? - 20°. Nedoporučuje se užívat nástrojů s větším počtem zubů, neboť odběr třísky je obtížný.