POM – Ertacetal, Tecaform, Sustarin

Oba materiály jsou čisté acetalové kopolymery (POM-C) a homopolymery (POM-H). Acetalový kopolymer je odolnější proti hydrolýze, proti působení silných zásad a tepelně-oxidační degradaci než acetalový homopolymer. Homopolymer však má vyšší mechanickou pevnost, tuhost, tvrdost a odolnost proti tečení. Vyznačuje se i nižší tepelnou roztažností a velmi často má i lepší odolnost proti opotřebení. ERTACETAL se velmi dobře obrábí na mechanických soustruzích a je velmi vhodný pro výrobu přesných mechanických součástí.

Charakteristika POM C , Ertacetal, Tecaform, Sustarin přírodní (bílý), černý

Pom C – polyoxymetylen kopolymer je mnohostranně použitelný technický plast s vysokou pevností a tvarovou stálostí. Má nízké adhezní síly, a proto má dobré kluzné vlastnosti.
Hlavními vlastnosti jsou: vysoká pevnost v tahu, vysoká rázová houževnatost, vysoké protažení při tečení, nízká nasákavost a vyšší odolnost vůči hydrolýze ve srovnání s materiálem POM H.
POM C je díky své vynikající třískové obrobitelnosti s tvořením krátkých třísek nejoblíbenějším materiálem pro výrobu tvarově a rozměrově stálých konstrukčních a kluzných součástí.
Obchodní názvy: Ertacetal C, Tecaform AH, Sustarin C

Charakteristika POM H, Ertacetal, Tecaform, Sustarin přírodní (bílý)

POM H – polyoxymetylen homopolymer (POM H) vykazuje podobné vlastnosti jako POM C (kopolymer). Na rozdíl od POM C má tento materiál poněkud lepší mechanické vlastnosti, zvláště co se týče pevnosti v tahu a tlaku. I modul pružnosti má vyšší hodnoty. Kromě toho je součinitel délkové tepelné roztažnosti o něco menší a odolnost proti oděru je vyšší.
Obchodní názvy: Ertacetal H, Tecaform AD, Sustarin H