Uzavírka

UZAVÍRKA

Informace o úplné uzavírce provozu silnice III/4273 (Boršice-Nedakonice) v místě připojení na silnici II/427 po křižovatku s MK v Nedakonicích z důvodu budování stavby D55 – 5508 Staré Město – Moravský Písek.
Uzavřený úsek: silnice III/4273 v km cca 0,009 – 0,220
Termín uzavírky: 9.4.2024 – 15.7.2024
Objížďka: Pro vozidla do výšky 3,2 m od silnice II/427 po místní komunikaci s napojením na silnici III/4273 v Nedakonicích. Pro ostatní vozidla po silnici II/427 z Nedakonic do st. Města, kde se napojí na silnici I/50H, dále po silnici I/50, po silnici II/422 do Boršic, dále po silnici III/4273 do Nedakonic.